idioma
ARQUITECTURA TÈCNICA
ricardo calvera

CÈDULA D'HABITABILITAT

La cèdula d'habitabilitat

És el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per:
-Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions.
-Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

A qui va dirigit?

A les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat de l’habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

La vigència de les cèdules de segona ocupació és de 15 anys.

El termini per notificar la concessió o denegació de la cèdula d'habitabilitat per part de l'autoritat competent és de 30 dies hàbils des de la data de presentació al registre.

Informació extreta del web de l'Institut Català d'Energia. Generalitat de Catalunya ir

RC Arquitectura Técnica RC
     Avenida de Canaletes, 13
     08290 Cerdanyola del Vallès

WhatsApp telf 615 07 47 01      93 692 57 66
 e-mail    info@ricardocalvera.cat
http: www.ricardocalvera.cat

Compartir aquesta pàgina a:
Facebook Twitter google+
  Afegir a favorits

Copyright ©