idioma
ARQUITECTURA TÈCNICA
ricardo calvera

CERTIFICAT ENERGÈTIC

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis

El certificat energètic d’edificis és un document que descriu les característiques d’un edifici des del punt de vista del consum d’energia i d’emissions de CO2, i que permet al ciutadà conèixer-ne millor les característiques i disposar més informació a l’hora de comprar o llogar.

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A a l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.
-El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficiència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
-L’etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.
-El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys.

En què pot ajudar la certificació energètica dels edificis?

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix. Permet que els interessats puguin valorar si l’habitatge que consideren comprar o llogar té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l’any.

Qui ha de proporcionar l’etiqueta energètica?

El propietari o promotor de l’edifici o habitatge té l’obligació de proporcionar el certificat d’eficiència als ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge. Les agències immobiliàries tenen l’obligació d’exhibir l’etiqueta de certificació energètica en tots els habitatges, edificis o locals que publiciten per a la venda o lloguer.

Informació extreta del web de l'Institut Català d'Energia. Generalitat de Catalunya ir

RC Arquitectura Técnica RC
     Avenida de Canaletes, 13
     08290 Cerdanyola del Vallès

WhatsApp telf 615 07 47 01      93 692 57 66
 e-mail    info@ricardocalvera.cat
http: www.ricardocalvera.cat

Compartir aquesta pàgina a:
Facebook Twitter google+
  Afegir a favorits

Copyright ©